מקלט 209 ,החזותי והזירה מציגים:

26.10

26.10
שבת
18:00

שבת משך

׳שבת משך׳ פועלת כגלריה פתוחה של עבודות המפסלות זמן באופן תנועתי, פיזי, פלסטי.

העבודות מותחות את זמן המופע אל גבולותיו, ומאפשרות צפייה של אורך רוח ושהות משותפת.

הן מתגבשות עם הזמן שחולף, צוברות דימויים, מצבי צבירה, כוריאוגרפיות וקולות.

פרפורמנס שהוא מחול במימד הרביעי.
| 18:00